Start List

 Name  First name  Club 
 ABELA   Daniel   ENGARDE 
 GILARSKI   Genevieve   MAISON ESCRIME 
 KHATTAB   Luka   FIORETTO 
 PENN-TURRALL   Alex   ENGARDE 
 SIROTA   Veronika   VRI 
 SOFRONAS   Leon   FIORETTO 

 

Poules

  Poule No 1         V/MIndicatorHS
PENN-TURRALL Alex  ENGARDE      2 0 2 2 0   0.000 -19 6
ABELA Daniel  ENGARDE    V   V3 V 4 3   0.600 6 20
KHATTAB Luka  FIORETTO    V 1   3 1 2   0.200 -4 12
SOFRONAS Leon  FIORETTO    V 1 V   4 1   0.400 -3 16
SIROTA Veronika  VRI    V V V V   2   0.800 6 22
GILARSKI Genevieve  MAISON ESCRIME    V V V3 V4 V     1.000 14 22

 

Poules Ranking

 Rank  Name  First name  Club  Victory/match  Ind.  HS  Group 
 1   GILARSKI   Genevieve   MAISON ESCRIME   1.000   14   22   qualifier 
 2   SIROTA   Veronika   VRI   0.800   6   22   qualifier 
 3   ABELA   Daniel   ENGARDE   0.600   6   20   qualifier 
 4   SOFRONAS   Leon   FIORETTO   0.400   -3   16   qualifier 
 5   KHATTAB   Luka   FIORETTO   0.200   -4   12   qualifier 
 6   PENN-TURRALL   Alex   ENGARDE   0.000   -19   6   qualifier